Tarihte en çok tercüme edilmiş döküman olma özelliğine sahip “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi/Beyannamesi” (Universal Declaration of Human Rights ya da kısaca UDHR)’nin, 300’ün üzerinde farklı dillerdeki versiyonları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyon Üyeliği’nde bulunmaktaymış. Türkçe versiyonu ise İnsan Hakları Koordinasyonu Üst Kurulu tarafından tercüme edilmiş. Tercüme edilmiş tam listeyi İnsan Hakları Derneği (Human Rights Association) sayfasından, ingilizce orijinal metnini ise UNICEF Türkiye’nin sayfasından Türkçe karşılaştırmasıyla birlikte okuyabilirsiniz. PDF olarak buradan indirebilirsiniz.

Ayrıca İnsan Hakları Evrensel Bildirisi/Beyannamesi’nin bir de “Çocuk Dostu” versiyonunu okumak isterseniz, felsefesi dünyada tek bir sorunlu çocuk kalmayıncaya kadar çocuk ödevine çalışmak ve çocuklara önceliğin verilmesi için öncülük etmek olan Çocuk Vakfı, bunu bizler için düzenlemiş. İndirilebilir haline buradan ulaşılabilir.

[divider]

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi/Beyannamesi’nde bizim en çok ilgi alanımıza giren Madde 25 ve Madde 26’yı sizin için İngilizce, Türkçe ve “Çocuk” Dostu” versiyonu olarak sıraladık:

Madde 25

Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkını da kapsar.

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

Anne ve çocukların özel bakım ve yardıma hakları vardır. Tüm çocuklar, evlilik içi ya da dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın, aynı toplumsal korumadan yararlanır.

Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Senin ve ailenin sağlıklı, rahat bir yaşam sürmek için gereksindiğiniz maddelere, gıdaya, giyime, sağlık ve barınma ve diğer toplumsal hizmetlere hakkınız vardır. Çalışmıyor veya çalışamıyorsan, yardım görmeye hakkın vardır.

Anne ve çocuklar özel bakım ve yardım görmelidir.

Madde 26

Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel öğrenim aşamalarında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yüksek öğrenim, yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır.

Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

Eğitim, insan kişiliğinin tam geliştirilmesine, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu yerleştirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki etkinliklerini güçlendirmelidir.

Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

Ana-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidir.

Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Okula gitmeye hakkın vardır. İlköğretim ücretsiz ve zorunlu olmalıdır. Meslek öğrenme olanağın olmalı ve yapabildiğin ölçüde okumaya devam edebilmelisin.

Okulda bütün yeteneklerini geliştirebilmeli, başkalarına ırkı, dini veya milliyeti ne olursa olsun saygı duymayı öğrenmelisin.

Anne babanın alacağın eğitimde söz hakkı olmalıdır.

[divider]

Bugünün tarihçesine bakacak olursak; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Haziran 1948’de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948’de, BM Genel Kurulu’nun Paris’te yapılan oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildirinin imzalanmasında, II. Dünya Savaşı’ndan sonra devletlerin, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmesi etkili olmuş. Eleanor Roosevelt bu bildiriyi “Bütün insanlık için bir Magna Cartaolarak tanımlamıştır. Bildirinin imzalandığı 10 Aralık günü ise Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başlanmış.

Bonus

John Lennon’un “Imagine” (Hayal Edin…) şarkısının dünya çocukları ağzından söylenmiş versiyonuyla hepinize keyifli bir dört buçuk dakika diliyoruz.

[author title=”Aslı Altınok Erdal” image=”https://secureservercdn.net/50.62.198.70/eaf.195.myftpupload.com/wp-content/uploads/2016/05/ka_asli_foto.jpg”]1982 Çan/Çanakkale doğumlu Aslı(Nam-ı diğer “Muhtar Anne”), 2004 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2004-2006 yılları arasında Chicago, ABD’da Au Pair olarak çalışırken College of Dupagete İşletme ve Uluslararası İlişkiler dersleri aldı. 2007 yılından bu yana çalıştığı Uluslararası Fuarcılık sektöründe 20’den fazla ülke, 40’tan fazla dünya şehrine seyahat etti. Temmuz 2012’de 3 yıllık hayat arkadaşı Koray’la evlendi. 13 Ocak 2014’te oğlu Rüzgar’ın hayatına girmesiyle birlikte ikamet ettiği Kadıköy’de, kendisi gibi hayattan zevk almayı bilen annelerin bir araya gelip deneyimlerini paylaştığı Kadıköy Anneleri’ni kurdu. Oğlu 7 aylık olduğunda tam zamanlı çalışma hayatına geri döndü. Halen fuarcılık sektöründe pazarlama işi, Kadıköy Anneleri, İFSAK bünyesindeki 4 Mevsim Büyükada, Şiirden Fotoğrafa İstanbul, Yansıyan Kadınlar belgesel fotoğrafçılık projeleri ve aile hayatı dörtgeninde hayatta kalma mücadelesi veriyor.[/author]

Kaynak : 1 2 3

Önceki yazıPratik Bebek Omleti
Sonraki yazıBasit Bebek Ekmeği